BAŞVURU/FORMLAR


Üniversitemiz öğretim elemanları, senato tarafından onaylanmış uzaktan eğitim ile verilen derslerin başta üniversitemiz öğrencileri olmak üzere diğer öğrencilerin açık erişimine sunulan teorik dersler veya laboratuvar veya diğer uygulamaları içeren dersler için Toros Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TORUZEM) tarafından hazırlanan başvuru formlarını kullanarak başvuru yapılır. Yapılan başvurunun şekil uygunluğu TORUZEM tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından incelenir, uygun başvurular TORUZEM Yönetim Kurulunun uygun görüşü ile TORUZEM web sitesinde açık erişime sunulur. Aşağıda verilen başvuru formları doldurulduktan sonra dosyalar toruzem@toros.edu.tr adresine gönderilmelidir.

BAŞVURU

Başvuru Dilekçesi: Formlar kısmında verilen “Başvuru Dilekçesi” formunu eksiksiz bir şekilde doldurulup ve ilgili Bölüm Başkanlığınca onaylandıktan sonra pdf formatında gönderilmelidir.

Telif Hakkı ve Etik Belgesi: Açık erişime sunulan ders malzemelerinde yer alan bilgi ve belgelerde, 3’üncü şahıslara ait telif hakkı ve bilimsel etik ihlali bulunmamalıdır. Bu konularda her türlü sorumluluk açık ders malzemesini hazırlayan öğretim üyesi/üyelerine aittir. Telif hakkı ile ilgili kurallar formlar kısmında yer almaktadır. Formlar kısmında verilen Etik belgesi formu eksiksiz bir şekilde doldurulup onaylandıktan sonra pdf formatında gönderilmelidir.

Ders Bilgisi: Açık erişime sunulan ders bilgileri Formlar kısmında verilen “Ders Planı Formu” eksiksiz bir şekilde doldurulduktan sonra pdf formatında gönderilmelidir. Örnek Ders Bilgi Formu, Formlar kısmında yer almaktadır.

Ders Malzemesi: Ders bilgi formunda belirtilen ders konuları Powerpoint ve Word dosyası şeklinde Formlar kısmında verilen “Ders Materyali Hazırlama Şablonu” kullanılarak hazırlanmalıdır. Ders materyalinin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar Formlar kısmında “Ders Materyali Hazırlama Kılavuzu” dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

FORMLAR

Başvuru için gerekli formlar

Başvuru Dosyası hazırlanmasında yararlanılacak örnek dosyalar