HAKKINDA


Açık Erişim, Toros Üniversitesi bünyesinde yer alan her seviyedeki programlarda uzaktan eğitim ile verilen derslerin, üniversitemiz öğrencilerinin veya diğer kişi veya kişilerin ücretsiz ve serbestçe ulaşılabilen, web ortamında bulunan, kullanıma ve işlemeye belli lisans koşulları ile açık, yüksek kaliteli eğitim malzemelerinden oluşmaktadır. Açık Erişim ders malzemeleri dersi veren öğretim elemanlarının talepleri doğrultusunda açık erişime sunulmaktadır.

Açık ders malzemeleri tanımı gereği “açık lisanslı” malzemelerdir. Bilginin paylaşıldıkça büyüyeceği ve gelişeceği anlayışı ile ortaya konmuş olan bu lisans türünde belirli kullanım şartları söz konusudur. Bu lisans tipi, “ücretsiz ve sınırsız kullanım hakkı” anlamına gelmemektedir. Aksine bu lisans tipi sayesinde bazı hakların belirli koşullar altında feragatı söz konusudur. Bu lisanslama daha açık olarak şu şekilde de ifade edilebilir:

Açık erişim ders malzemesi öğrenme ve öğretme yapanlar tarafından açık lisans kapsamında ücretsiz olarak kullanılabilir. Açık lisans bilgisi bölümü yani bu bölümdeki, bilgilerde değiştirme ve silme yapılmadan kullanım ve geliştirme gerçekleştirilmelidir. İçerikte geliştirme değiştirme yapıldığı takdirde katkılar bölümüne sadece ekleme yapılabilir. Açık lisans kapsamındaki malzemeler doğrudan ya da türevleri kullanılarak gelir getirici faaliyetlerde bulunulamaz. Belirtilen kapsam dışındaki kullanım açık lisans tanımına aykırı olduğundan kullanım yasadışı olarak kabul edilir, ilgili açık lisans sahiplerinin ve kamunun tazminat hakkı doğması söz konusudur.