MİSYON & VİZYON


MİSYON

Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak öğrenci odaklı eğitim ve öğretimin etkinliğini artıran, öğrenci, mezun ve diğer kişilerin her alanda uzaktan eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde hayat boyu öğrenim süreçlerine katkıda bulunan, sürdürülebilir bir iyileştirmeye dayalı eğitim öğretim ve araştırma-geliştirme sistemine sahip, kalite güvence sistemini benimsemiş ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir merkez olmaktır.

VİZYON

Her düzeyde eğitim-öğretim gören öğrencilerin eğitim-öğretim programlarının karma/uzaktan eğitim süreçlerini etkin bir şekilde uygulayan, öğrenci merkezli eğitim-öğretimi merkeze alan, uzaktan eğitim konusunda Ar-Ge çalışmalarını esas alan, edindiği bilimsel bilgileri topluma sunan, tüm süreçleri paydaşları ile birlikte değerlendiren ve iyileştirmeler yapan bir uzaktan eğitim-öğretim sistemini oluşturmak