PROGRAMLAR


YÜKSEKÖGRETIM KURULU BASKANLIGI Egitim-Ögretim Dairesi Baskanlıgı tarafından E-75850160-010.04-66926 sayılı 14.09.2022 tarihli  “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar’ın düzenlenmiş son hali Üniversitemize gönderilmiştir.

Bu kapsamda “her bir yarıyıldaki (yabancı dil hazırlık dahil) AKTS kredilerine göre en fazla %30’u uzaktan eğitim yoluyla verilebilir” hükmü doğrultusunda program-bölümlerimizde değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.

GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ.pdf

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ.pdf  

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ.pdf  

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ.pdf  

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU.pdf  

MESLEK YÜKSEKOKULU.pdf  

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENST…pdf