2022-2023 Eğitim- Öğretim Yılı Uzaktan Eğitim Dersleri


YÜKSEKÖGRETIM KURULU BASKANLIGI Egitim-Ögretim Dairesi Baskanlıgı tarafından E-75850160-010.04-66926 sayılı 14.09.2022 tarihli  “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar’ın düzenlenmiş son hali Üniversitemize gönderilmiştir.

Bu kapsamda “her bir yarıyıldaki (yabancı dil hazırlık dahil) AKTS kredilerine göre en fazla %30’u uzaktan eğitim yoluyla verilebilir” hükmü doğrultusunda program-bölümlerimizde değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.