TORUZEM-HABERLER


TORUZEM faaliyetleri değerlendirme toplantısı, 16 Nisan 2021

TORUZEM Danışma Kurulu Toplantısı, 5 Şubat 2021

Uzaktan Eğitim ve Araştırma Uygulama Merkezi (TORUZEM) Stratejik Plan Komisyonu tarafından hazırlanan Stratejik Plan 2021-2026, Danışma Kurulu tarafından görüşülerek onaylandı. Danışma Kurulu toplantısına Danışma Kurulu Üyelerinin yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri ve Birim Temsilcilerinin de katılımları ile 5 yıllık planda “Kalite Güvence Sistemi”,
“Eğitim-Öğretim” ve “Ar-Ge ve Toplumsal Katkı” amaçlarını yerine getirmek üzere hedefler, performans göstergeleri ve faaliyetler detaylı olarak belirlendiği “TORUZEM Stratejik Planı 2021-2026” TORUZEM’in web sitesinde paydaşlara duyurulmuştur.