TORUZEM-HABERLER


4 Nisan 2022’ de TORUZEM AR-GE Birimi’ nin düzenlediği ‘‘UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMARI DENEYİM PAYLAŞIMI’’ Paneli gerçekleştirildi. Panele Adana Alpaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yasin KAYA, Çağ Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Taylan TUTKUNCA, Çukurova Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Ramazan YAZGAN, Mersin Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serkan ŞENDAĞ, Tarsus Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Fatih KAPLAN ve Toros Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Yüksel Özdemir konuşmacı olarak katıldı. Panelde uzaktan eğitim sistemleri, uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirmede sınav güvenliği, öğrenme kaynakları, öğrenci motivasyonu, geri bildirimler, öğretim elemanlarının yetkinliklerinin kazanılması konuları hakkında her üniversite yetkilileri kendi deneyimlerini paylaştı.

TORUZEM faaliyetleri değerlendirme toplantısı, 16 Nisan 2021

TORUZEM Danışma Kurulu Toplantısı, 5 Şubat 2021

Uzaktan Eğitim ve Araştırma Uygulama Merkezi (TORUZEM) Stratejik Plan Komisyonu tarafından hazırlanan Stratejik Plan 2021-2026, Danışma Kurulu tarafından görüşülerek onaylandı. Danışma Kurulu toplantısına Danışma Kurulu Üyelerinin yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri ve Birim Temsilcilerinin de katılımları ile 5 yıllık planda “Kalite Güvence Sistemi”,
“Eğitim-Öğretim” ve “Ar-Ge ve Toplumsal Katkı” amaçlarını yerine getirmek üzere hedefler, performans göstergeleri ve faaliyetler detaylı olarak belirlendiği “TORUZEM Stratejik Planı 2021-2026” TORUZEM’in web sitesinde paydaşlara duyurulmuştur.